Brahmaclub België

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom op de vernieuwde website van Brahmaclub België - Belgique - Belgien!

De Brahma Club België stelt alles in het werk om dit prestigieuze en mooie ras zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Wil u graag lid worden? Dan volstaat het om
€ 10 te storten op rekeningnummer BE71 7340 4552 8169. Mededeling: lidgeld BCB 2018 + vermelding van uw emailadres (zodat u onze digitale tijdschriften kan ontvangen).


Le Brahma Club Belgique mets tout en oeuvre afin de promouvoir cette belle race majestueuse. Vous aimeriez devenir membre? Alors il suffit de virer
€ 10  sur le compte bancaire BE71 7340 4552 8169. Communication: adhésion BCB 2018 + mention de votre adresse é-mail (pour l’envoi des magazines digitales).

Alvast bedankt voor uw bezoek - Merci pour votre visite!

Foto's en teksten zijn eigendom van BCB en mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming!
Webmaster: Tom Sanders

Deze afbeelding is eigendom van BCB!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu