Brahmaclub België

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom op de vernieuwde website van Brahmaclub België!

De Brahma Club België stelt alles in het werk om dit prestigieuze en mooie ras zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Wil u graag lid worden? Dan volstaat het om
€ 10 te storten op rekeningnummer BE71 7340 4552 8169. Mededeling: lidgeld BCB 2018 + vermelding van uw emailadres (zodat u onze digitale tijdschriften kan ontvangen).


Le Brahma Club Belgique mets tout en oeuvre afin de promouvoir cette belle race majestueuse. Vous aimeriez devenir membre? Alors il suffit de virer
€ 10  sur le compte bancaire BE71 7340 4552 8169. Communication: adhésion BCB 2018 + mention de votre adresse é-mail (pour l’envoi des magazines digitales).

Alvast bedankt voor uw bezoek - Merci pour votre visite!


Foto's en teksten zijn eigendom van BCB en mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming!
Webmaster: Tom Sanders

Deze afbeelding is eigendom van BCB!
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu